תקנון המועדון

תקנון המועדון

מטרת המועדון לפתח ולקדם את ספורט יוני המרוץ בישראל .

אנו מאמינים שבשמירה של שיגרת תחרויות קבועה בכל עונה תגרום להתפתחות מהירה יותר בכל המרכבים של ספורט יוני המרוץ.
לכן המאמץ העיקרי בתחילת דרכו של המועדון לשמור על שיגרה זו.
המועדון מוגדר כמועדון חברים וכשמו כן הוא עזרה ותמיכה בין החברים בכל תחום שהוא וכמובן בתוחם יוני המרוץ.

חברות במועדון פתוחה לכל אחד/ת  ובכל גיל.

 א. דמי חבר

עלות חברות במועדון לשנה 815 שקלים.
חברות במועדון לנוער ולחיילים/ת בסדיר פתורה מתשלום.

ב. השתתפות בתחרויות

1. רק יונה מטובעת בטבעת תקנית תוכל להשתתף בתחרויות.

2. רק יונים מחוסנות יכלו להשתתף בתחרויות.

3. לכל מגדל צריך להיות שעון אלקטרוני כדאי שיוכל להתחרות.

קיימת אפשרות להשתתף בשנה הראשונה ללא שעון אלקטרוני ללא מדידה ורישום תוצאות.

לאחר העונה הראשונה על המגדל לרכוש שעון.

ג. תוצאות תחרויות

1. התוצאות יחשבו על ידי המערכת הממוחשבת ויתפרסמו באתר המועדון.

2. בטבלת תוצאות התחרות ירשם ניקוד לכל היונים הראשונות שתיכלל בתחום של 33% מכלל היונים המשתתפות בתחרות.

3. היונה שצברה את הניקוד הגבוה תוכתר כאלופת ישראל לשנה זו.

4. המגדל שצבר את הניקוד הגבוה ביותר יוכרז כמגדל הטוב ביותר לשנה זו.

ד. טבעות

1. המועדון יספק בעד תשלום טבעות לחברי המועדון בלבד. הנושאות את שם המועדון, מספר חבר,  קוד המדינה, שנה, מס´ רץ .

 ה. חברות במועדון

1. היות והמועדון הוא בבעלות פרטית  ביכולת בעל המועדון להוציא מידית את אחד מחברי המועדון מחברות במועדון במידה ולא התנהג בנורמות המקובלות.