דף הבית | מי אנחנו ? | תקנון המועדון | תחרויות ותוצאות | ארכיון תחרויות | רשימת חברי המועדון | מאמרים | גלריה | קישורים | צור קשר | English
 
 סקירה היסטורית על יוני הדואר
מתוך יוני-דואר
צבא הגנה לישראל
הוצאת מערכות
1953

השימוש ביונת הדואר כבאמצעי קשר הוא עתיק ביותר.זכור המסופר בתנ"ך על נוח והיונה.גם כתבות מצריות עתיקות מעידות כי תכונותיה
המיוחדות של יונת הדואר היו ידועות לעמים הקדמונים.הפינקים,למשל,השתמשו ביונים כדי לקשר בין אניותיהם לבין החופים.
שימוש מאורגן ומסודר ביוני דואר ידוע לנו מדברי ימי רומא.הרומאים השתמשו ביוני דואר לצרכי הקשר בצבא, וכן כדי להודיע על תוצאותיהן
של תחריות ספורטיביות. השימוש ביוני דואר בצבאות אירופה חוזר שוב בסוף ימי הביניים. הצבא ההולנדי השתמש בהצלחה רבה ביונים 
בקרבות 1572,בהרלם ובליידן. רוטשילד הצליח להודיע במהירות רבה על מפלת נפוליאון בווטרלו (1815) באמצעות יונים, עתונים רבים באירופה
הנהיגו שירותי ידיעות מאורגנים באמצעות יונים, שפעלו ביעילות רבה עד לתחילת המאה העשרים.בסוף המאה ה19 הנהיגו בצרפת שירות דואר אזרחי
שאפשר העברת מברקים מעיר אחת לשניה בעזרת יונים.בתחילת המאה העשרים החלו להתפתח בכל ארצות אירופה אגודות מאורגנות של חוביי 
יוני דואר אשר מנו אלפי חברים, ואשר פעלו הרבה לקידום ספורט היונאות. בבלגיה ובהולנד פיתחו החובבים גזעי יונים משובחים ושיפרו בהרבה
את הגזעים הישנים.בד בבד עם התפתחות חובבות יוני הדואר בקרב אזרחים, המשיכה היונאות להתפתח גם בקרב הצבאות האירופיים.
במלחמת העולם הראשונה המציא קצין צרפתי את השובכים הניידים. הצרפתים השתמשו ביוני דואר גם בפעולות ריגול,ע"י כך שהצניחו אותם
בשטחים הכבושים ע"י האויב.הצבא הגרמני פיתח גם הוא בקנה מידה רחב את שירות יוני הדואר. שובכים רבים נבנו לאורך הגבול הצרפתי,לפני
פלישתם לצרפת. בקרב טיאמנוט המפורסם, חיסלו הגרמנים שורה של עמדות תותחים של צבאות ההסכמה עקב ידיעה חשובה שהיגעה בזמנה
ע"י יונת דואר. יונים רבות של צבאות ההסכמה התפרסמו עקב פעולתיהן הנועזות במשך המלחמה.גורלםשל מאות חיילים,וכן גורלם של קרבות,
נקבעו אך ורק על ידי שירותם המצויין של יוני הדואר.יונים בודדות זכו לכבוד רב עקב פעולותיהן,ואחדות מהן אף זכו לכבוד לטכסים צבאיים רבי
רושם בשעת קבורתן.היונה הברטית פילוטלוק הצילה את חייהם של ששה אנשי צוות מפציץ שנפל לים.היונה האמריקאית מרקור הצליחה,למרות
היותה פצועה ובמצב קשה, להביא ידיעות שאיפשרו חיסול תותחים גרמניים שגרמו אבידות כבדות ליחידת בנות הברית.
התפתחות האמצעים הטכניים לאחר מלחמת העולם הראשונה לא פגעה בחשיבותה הרבה של יונת הדואר בצבא המודרני. במלחמת העולם השניה
השתמשו כל הצבעות הלוחמים ביוני דואר.הצבא האמריקאי הביא ליבשת אירופה בלבד קרוב ל30,000 יונים. הציוד הטכני שפותח בשביל יוני הדואר
(מצנחים,סלי הובלה,טוטפים,שובכים ואף מצלמות) עשה את השימוש ביוני דואר קל יותר ויעיל יותר.
רבים הסיפורים על מבצעיהן הנועזים של יונים מסויימות גם במלחמה זו. יונת דואר בריטית בחזית האיטלקית הביאה תשדורת, שהצילה חייהם של
אנשי פלוגה שלמה,אשר נמצאה תחת אש חזקה של סוללות בריטיות, שלא ידעו על המצאה של הפלוגה שם.יונה אמריקאית אחרת, שהשתתפה
בקרבות באוקינוס השקט, גרמה להשמדתו המוחלטת של כוח יפני בן 3000 איש.
גם בתולדות מלחמת העצמאות שלנו, ובימי המאבק של ההגנה נגד שלטונות המנדט, השתמשו ביונים שימוש נרחב בתפקדים שונים.יוני דואר הוכנסו
לשירות בלווי שירות בדרכים, והפעלו במבצעי חבלנים בליל הגשרים ב1946. יוני דואר סייעו לקשר עם החוץ לקיבוצים המרוחקים והמנותקים. כן
השתמשו ביונים בשעת עליתן על הקרקע של נקודות חדשות, ביחוד בשטחי הנגב. המברקים האחרונים נשלחו מגוש עציון המנותק באמצעות יוני דואר.
אמצעי קשר זה שיונת דואר שמו ,הנראה לרבים כפרימיטיבי וכמיותר,תופס עדיין מקום חשוב במערכת הקשר המודרנית. קלקול במתקני האלחוט,
או שיבושים במערכת האלחוט, הופכים את היונה ליצור בעל חשיבות ממדרגה ראשונה, העשוי בתנאים מסויימים,להיות חיוני ביותר, ולקבוע גורלם
של אנשים ותוצאותיהם של קרבות.
  
דף הבית | מי אנחנו ? | תקנון המועדון | תחרויות ותוצאות | ארכיון תחרויות | רשימת חברי המועדון | מאמרים | גלריה | קישורים | צור קשר | English

Blacknet.co.il - בניית אתרים