972-9-894-1864 / 972-54-266-0288 ory@racing-pigeons.info
אביב גינזבורג

אביב גינזבורג

מגדל 013

כך התחלתי את התחביב היפה הזה.כשהיתי בגיל 5 אבי קנה לי 2 זוגות יוני בית ב -100 לירות של הרצל וכך התחלתי לגדל יונים בפעם הראשונה שלי,לאחר כמה שנים החלפתי ליוני דאר. בגיל 18 התגיסתי.ופסקתי את גידול היונים.חלפו להם כמה שנים טובות. עד שראית מודעה בעיתון לפני 11 שנים שאורי פירסם על התחביב של יוני הדאר. התלהבתי והתחלתי לחפש יוני דאר.   וככה נירשמתי למועדון. אבל יונים אלו לא היו כל כך טובים . לבסוף היכרתי בחור מבוגר שהיה בחיל הקשר בצבא. הוא היה מבין טוב ביוני דאר.שמו היה אורן הרמן.לאחר כמה שנים .שלח אותי לקנות יונים מחבר שלו . קניתי 2 זוגות שטען שהביא אותן מבלגיה. ומאז עד היום אני מגדל באהבה גדולה 🌷