972-9-894-1864 / 972-54-266-0288 ory@racing-pigeons.info

חברי מועדון

יוני מרוץ ישראל
אורי רוזנר - יו"ר

כתובת: צורן
טלפון: 054-2660288
דוא"ל: ory@racing-pigeons.info
חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

מנחם גולדברג 002

כתובת: הושעיה
טלפון: 054-7683007
דוא"ל:info@k-k.co.il

חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

יריב ארבע 009

כתובת: מגדל העמק
טלפון: 050-2322999
דוא"לgavrishelly@bezeqint.ne:t

חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

שאולי ברעם - מס' חבר 010

כתובת: קיבוץ נען
טלפון: 052-8284409
דוא"ל: shauli.baram@gmail.com
חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

אביב גינזבורג - מס' חבר 013

כתובת: נתניה
טלפון: 052-5121580
דוא"ל: avivpigeons@gmail.com
חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

מאיר קורט 019

כתובת: ציפורי
טלפון: 052-3387582
דוא"ל:lisakrut@gmail.com

חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

דן פלשקה חבר מס' 031

כתובת: תל אביב
טלפון: 054-4718431
דוא"ל:daik1974@walla.co.il

חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

גבריאל שלי 032

כתובת: אשדוד
טלפון: 050-7455423
דוא"ל:gavrishelly@bezeqint.net

חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

אלי קפצוק - מס' חבר 033

כתובת: קיבוץ בית זרע
טלפון: 054-6769070
דוא"ל: Elikapshuk@gmail.com

חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

Lfi Raed - מס' חבר 034

כתובת: ירושלים
טלפון: 054-7715506
דוא"ל: Lafi373@gmail.com
חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

Sloma Abu ahmad - מס' חבר 035

כתובת: נצרת
טלפון: 050-4636727
דוא"ל: sloma1900@gmail.com
חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

Gideon Spehrer - מס' חבר 036

כתובת: זכרון יעקב
טלפון: 052-9405593
דוא"ל: spehrergideon@gmail.com

חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

אוהב בורדש - מס' חבר 037

כתובת: מזכרת בתיה
טלפון: 050-3304250
דוא"ל: ohavb1@gmail.com
חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

יאיר עמית - מס' חבר 038

כתובת: קיבוץ אפיקים
טלפון: 050-7331007
דוא"ל: Amityaeer@gmail.com

חבר פעיל

לחץ לכרטיס חבר >>

חדשות

חיים שפרלינג
נזכרים בחבר
מצטרפים חדשים למועדון:
יאיר עמית
אוהב ברודש
Gideon Spehrer
 תחרות מצפה רמון מס' 90
התחרות תתבצע הפעם ביום חמישי קליטת יונים ביום רביעי ב 17:00 עד 19:00 נא לדייק


האתר נמצא בשלבי הקמה

היונה המנצחת לשנת 2017 של אורי רוזנר2045 זכר 2012