972-9-894-1864 / 972-54-266-0288 ory@racing-pigeons.info

יוני מרוץ ישראל IRP

וידאו החודש

חדשות

חדשות

מצטרפים חדשים למועדון:
יאיר עמית
אוהב ברודש
Gideon Spehrer

המפגש הבא לקראת פתיחת העונה
בשובך בגבעת ברנר ב 15/11/17


בשעה 16:00
תחרות ראשונה ל 2018
תתבצע בתאריך 20/12/2017

האתר נמצא בשלבי הקמה

היונה המנצחת לשנת 2017 של אורי רוזנר2045 זכר 2012