972-9-894-1864 / 972-54-266-0288 ory@racing-pigeons.info

יוני מרוץ ישראל IRP

וידאו החודש

חדשות

חדשות

חיים שפרלינג
נזכרים בחבר
מצטרפים חדשים למועדון:
יאיר עמית
אוהב ברודש
Gideon Spehrer
 תחרות מצפה רמון מס' 90
התחרות תתבצע הפעם ביום חמישי קליטת יונים ביום רביעי ב 17:00 עד 19:00 נא לדייק


האתר נמצא בשלבי הקמה

היונה המנצחת לשנת 2017 של אורי רוזנר2045 זכר 2012